Project Description

Консултантски услуги

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Консултантски услуги

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Консултантски услуги

 • Мениджмънт на Spa & Wellness центрове. Цялостна организация на Вашият обект включваща структуриране на работните места, график на работното време, пропускливост, вътрешен ред и др.

 • Цялостно оборудване на Spa & Wellness центрове. Изготвяне на анализ и спецификация за цялостното обзавеждане.

 • Изготвяне на Spa меню съобразено с обекта и желанието Ви. Внедряване на комплекс от оригинални Spa програми и ритуали, и обучение на персонала за работа с тях. Препоръки при ценообразуването на Spa услугите. Консултации при изработването на рекламните листовки и оригиналното Spa меню.

 • Обучение на персонал. Провеждане на обучение по класически и лечебни масажи, ароматерапия, Spa терапии и ритуали, водолечение и др.

 • Изготвяне на идейни проекти за Spa & Wellness центрове. Пълна качествена и количествена оценка на оборудването заложено в нея. Контрол при доставката и монтажа на оборудването.

 • Подбор на персонал. Провеждане на кастинг за най-подходящ персонал за Вашият обект. Определяне броят на необходимия персонал и изисквания за професионален ценз. Създаване на профил на позициите и оценка на потенциалните кандидати за работа.

 • Консултантски услуги. консултации към проекта Spa & Wellness центъра във всички фази, от пред проектните проучвания до реализацията му. Предложения за устройство, оформление, функционална връзка и обзавеждане на отделните звена на обекта Ви. Разработване на концепция за развитие на Spa & Wellness в отделните му териториални единици. Оптимизиране на капацитета на Spa & Wellness центъра.

 • Одитиране. Одиторски контрол за правилното манипулиране с въведените съоръжения, прилагането на препоръчителни методики и организация на работа.

 • Аутсорсинг на управление на Spa & Wellness центрове. съвместно управление на Spa & Wellness центрове с определено участие от наша страна в зависимост от Вашето желание.

 • Spa оборудване.

 • Spa козметика. Представители сме на професионална Spa козметика за България.

 • Пълноценна подкрепа преди, по време и след откриването на Вашият обект. Контролни визити, дистанционно консултиране и др.

 • Имаме представителен салон във гр. Велинград, където може да тествате нашата козметика и оборудване.